• 3

លីមលុចចឆ័រ។

អាសយដ្ឋាន

លេខ ៨៨ ផ្លូវឈុនឡានស្រុកស៊ាងចឹងស៊ូចូវស៊ូជាំងប្រទេសចិន ២២១៥១៤៣

អ៊ីមែល

ទូរស័ព្ទ

ការលក់៖ + ៨៦-៥១២-៦៥៩០៧៧៩៧

ម៉ោង

ច័ន្ទ - សុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យៈបិទ

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង